Powiatowy program działania na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2023 – realizacja za 2020 rok 208 KB

Powiatowy program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2017 – 2023 – realizacja za 2020 rok 212 KB

Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie lubińskim na lata 2017 – 2023 – informacja z realizacji w roku 2020 281 KB