Nie umiesz kontrolować swoich emocji?

Reagujesz złością w konfliktowych sytuacjach?

Nie radzisz sobie z kontrolowaniem własnej złości i agresji wobec bliskich?

Przyjdź i Weź udział w Programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż odbywa się nabór uczestników do programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program adresowany jest do pełnoletnich osób, które:

  • zgłoszą się dobrowolnie,
  • skierowane są przez instytucje, m.in. ośrodki pomocy społecznej, Sąd, kuratorów, zespoły interdyscyplinarne, Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • ukończyły program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Poprzez udział w programie każdy uczestnik będzie miał możliwość:

  • poszerzenia swojej wiedzy na temat powstrzymania się od zachowań przemocowych,
  • poprawienia zaburzonych przez przemoc relacji z najbliższymi,
  • pogłębienia własnych umiejętności społecznych oraz utrwalenia pozytywnych zmian, które nabył poprzez udział w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zajęcia będą prowadzone w formie indywidualnej i grupowej w godzinach popołudniowych.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY.

Rozpoczęcie programu przewidziane jest w miesiącu maju 2021 r.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie zapraszamy o kontaktu:

osobistego w siedzibie OIK PCPR przy ul. Składowej 3 w Lubinie,

telefonicznego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod nr 76 847 96 91

e-mail: pcpr@powiat-lubin.pl lub

poprzez poradnictwo on-line interwencja@pcpr.powiat-lubin.pl.