Jeżeli masz ukończone:

studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacja lub praca socjalna, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;

ukończone szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie,

to zapraszamy do współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, który poszukuje dwóch specjalistów do przeprowadzenia programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemocy w rodzinie w 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz wymaganej dokumentacji znajdują się w na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie www.pcpr.powiat-lubin.pl oraz pcprlubin.bip.gov.pl/aktualnosci-i-ogloszenia/

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy o kontaktu: