Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, prosimy o wyrozumiałość i kontaktowanie się z nami drogą telefoniczną, mailową lub listownie:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Składowa 3 59-300 Lubin

tel: 76 84 79 691

e-mail: pcpr@powiat-lubin.plSprawy najważniejsze, wymagające osobistego stawienia się w Urzędzie są załatwiane
z zachowaniem wszelkich niezbędnych wymagań reżimu sanitarnego.

Kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami prosimy składać do skrzynki znajdującej się przy wejściu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie.