Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż trwa II nabór wniosków na 2020 rok w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – MODUŁ II finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przypominamy, że do 10 października 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim 2020/2021 w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

W bieżącym roku znacząco ułatwiono osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach Programu. Wniosek o dofinansowanie składa się przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) https://sow.pfron.org.pl/ lub w siedzibie PCPR w Lubinie.

Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną.

Pełne korzystanie z Systemu SOW wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Warunki uczestnictwa w Programie w MODULE II:

1. Znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

2. Nauka w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W przypadku pytań Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udziela informacji w każdym dniu tygodnia tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 tel. 76-847-96-86.

Zachęcamy do korzystania z możliwości składania wniosków bez wychodzenia z domu w systemie SOW a także do kontaktu z bezpłatną infolinią pod numerem 800 889 777.