Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie rusza z kolejną edycją grupy wsparcia „Drogowskaz w przyszłość”.

Serdecznie zapraszamy osoby, które opuściły rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą z terenu Powiatu Lubińskiego do udziału w cyklicznych spotkaniach.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 4 września 2020 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Składowej 3 w Lubinie.

Celem grupy wsparcia jest m.in.: przygotowanie do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, adaptacja do nowych warunków po opuszczeniu rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej, przygotowanie do poruszania się po rynku pracy w czasie poszukiwania zatrudnienia oraz zapewnienie wsparcia oraz motywowanie do rozwoju osobistego i zawodowego.

Po spotkaniach grupy wsparcia będzie również możliwość skorzystania z indywidualnego wsparcia specjalistycznego tj. psychologa, radcy prawnego, terapeuty oraz pracownika socjalnego w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Wszelkie informacje dotyczące grupy wsparcia udziela: Justyna Miter – starszy pracownik socjalny osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, pod numerem telefonu 76 847 96 92 bądź drogą elektroniczną na adres email: pcpr@powiat-lubin.pl