Rusza grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie!

RAZEM BEZ PRZEMOCY

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie ogłasza nabór do GRUPY WSPARCIA DLA KOBIET DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE.

Przemoc wobec najbliższych może przejawiać się na wiele sposobów: od bezpośredniej przemocy fizycznej i seksualnej, przez przemoc psychiczną (np. nadmierne kontrolowanie, straszenie, krytykowanie, poniżanie), aż po najmniej rozpoznawalną przemoc ekonomiczną (np. zabieranie pieniędzy, zabranianie pracy, uchylanie się od utrzymywania rodziny).

Jeżeli borykasz się z podobnymi problemami, doświadczasz jakiejkolwiek formy przemocy w rodzinie bądź czujesz się zagrożona tym zjawiskiem – przyjdź, weź udział w spotkaniach GRUPY WSPARCIA DLA KOBIET DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE.

Poprzez udział w grupie wsparcia będziesz miała możliwość:

  • uzyskania zrozumienia i wsparcia,
  • zgłębienia wiedzy na temat zjawiska przemocy,
  • wzmocnienia własnych kompetencji pomocnych w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowej,
  • porozmawiania z innymi kobietami mającymi podobny problem,
  • poprawienia swojej sytuacji życiowej.

Spotkania grupy wsparcia mają charakter otwarty, co oznacza, że można do niej dołączyć w każdym momencie.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 23 września 2020 r. o godz. 16.00.

Zajęcia są bezpłatne i odbywać się będą w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3.

Kobiety zainteresowane udziałem w Grupie wsparcia zapraszamy do kontaktu: – osobistego w siedzibie OIK PCPR przy ul. Składowej 3 w Lubinie, – telefonicznego pod nr 76 847 96 91, – e-mail: pcpr@powiat-lubin.pl lub – poprzez poradnictwo on-line interwencja@pcpr.powiat-lubin.pl

Nie bądź sama z problemem. Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczeń.

ZAPEWNIAMY PEŁNĄ DYSKRECJĘ !