TRWA NABÓR NA ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Wszystkie osoby, które czują potrzebę i chęć niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym zapraszamy do wzięcia udziału w naborze na Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3 można składać dokumenty by stać się Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej
w ramach przyjętego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osoby Niepełnosprawnych, do którego realizacji
w 2020 roku przystąpił Powiat Lubiński.

Program obejmie swoim działaniem pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi asystenta
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

– osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji
w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej lub

– osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

Pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparcie w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym, a w szczególności:

a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez osobę niepełnosprawną miejsce (dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);

b) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;

c) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału osoby niepełnosprawnej przy ich realizacji,

d) załatwianiu spraw urzędowych,

e) nawiązaniu kontaktu/ współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

f) korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Wynagrodzenie za świadczenie usług asystenta finansowane będzie ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Wszystkie informacje o naborze oraz druki do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.pcpr.powiat-lubin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR https://pcprlubin.bip.gov.pl/aktualnosci-i-ogloszenia/nabor-na-asystenta-osobistego-osoby-niepelnosprawnej.html,
a także na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubinie.

Osoby chcące zostać asystentami osobistymi osób niepełnosprawnych proszone są o pilne dostarczenie do siedziby PCPR w Lubinie Kart zgłoszenia.

Informacji na temat udziału w Programie udzielają pracownicy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, ul. Składowa 3 w godzinach od 7.30-15.30
Dział Rehabilitacji Społecznej tel. 76 847 96 86, e-mail: pcpr@powiat-lubin.pl