Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przypomina, iż upływa termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

W bieżącym roku znacząco ułatwiono osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach Programu. Wniosek o dofinansowanie składa się przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) https://sow.pfron.org.pl/

Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami realizacji Pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizator ma możliwość podjęcia decyzji o przywróceniu Wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach przedmiotowego programu.

Podstawą przywrócenia terminu na złożenie wniosku w ramach plażowego programu „Aktywny samorząd” jest złożenie przez Wnioskodawcę wraz z wnioskiem prośby o przywrócenie terminu na druku opracowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (druk w załączeniu).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie udziela informacji w formie telefonicznej pod numerem telefonu 76 847 96 86.

Zachęcamy do korzystania z możliwości składania wniosków bez wychodzenia z domu w systemie SOW, a także do kontaktu z bezpłatną infolinią pod numerem 800 889 777.

Prośba o przywrócenie terminu złożenia wniosku.