Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie

serdecznie zaprasza do uczestnictwa w:

WARSZTATACH pn. „BĄDŹ DOBRYM RODZICEM”

Do udziału w zajęciach w szczególności zapraszamy osoby, które:

  1. postanowieniem sądu są zobowiązane do rozwoju kompetencji wychowawczych lub posiadają ograniczoną władzę rodzicielską,
  2. posiadają ustanowiony nadzór kuratora nad sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej.

Udział w zajęciach umożliwi m.in.:

nabycie praktycznych umiejętności komunikacji w rodzinie, w tym rozwiązywania konfliktów i mądrego stawiania granic,

– umiejętności rozwiązywania problemów w rodzinie bez agresji i przemocy.

Jeżeli:

– chcesz być świadomym i dobrym rodzicem,

– jesteś gotowy na zmianę, w życiu rodzinnym bez stosowania przemocy w rodzinie,

– tworzyć rodzinę, w której dzieci są bezpieczne i radosne,

to te zajęcia właśnie dla Ciebie !


Warsztaty prowadzone są przez psychologa w co drugi poniedziałek miesiąca w godzinach od 10.00 do 12.00.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 22 czerwca 2020 r. o godzinie 10.00.

Zajęcia są bezpłatne i odbywać się będą w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach zapraszamy do kontaktu: – osobistego w siedzibie OIK PCPR przy ul. Składowej 3 w Lubinie, – telefonicznego pod nr 76 847 96 91,92 – e-mail: pcpr@powiat-lubin.pl lub poprzez poradnictwo on-line interwencja@pcpr.powiat-lubin.pl

ZAPEWNIAMY PEŁNĄ DYSKRECJĘ !

Uwaga! W trakcie spotkań przestrzegane będą zasady higieny osobistej i bezpieczeństwa związane ze stanem epidemii koronawirusa, rekomendowane przez Ministerstwo Zdrowia, Państwowy Inspektorat Sanitarny, Narodowy Fundusz Zdrowia.