Dokumenty do pobrania:

Obowiązek informacyjny – załącznik do ogłoszenia

Karta zgłoszenia kandydata na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej