Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie w uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19, ze względów bezpieczeństwa i w trosce o dobro osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON, zwraca się z uprzejmą prośbą o przesyłanie drogą pocztową kompletnych wniosków zawierających niezbędne dane jak i załączniki wymagane do wniosku wraz z podaniem numeru telefonu kontaktowego.

Dużym ułatwieniem dla osób niepełnosprawnych jest możliwość składania wniosków elektronicznie w rekomendowanym przez PFRON Systemie SOW https://sow.pfron.org.pl/ do:
– uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
– zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
– pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł I i Moduł II,
– programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III”.

W przypadku braku możliwości skorzystania z ww. Systemu możliwe jest złożenia wniosku poprzez wrzucenie do skrzynki w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, ul. Składowa 3.


W celu zminimalizowania popełnienia błędu przy wypełnianiu wniosku pracownicy Centrum służą pomocą i udzielają informacji w każdym dniu tygodnia tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 telefonicznie 76-847-96-86 bądź w formie elektronicznej pcpr@powiat-lubin.pl