Jeżeli doświadczasz przemocy domowej i obawiasz się, że w czasie epidemii może być trudno uzyskać pomoc, przygotuj swój „Osobisty plan awaryjny”. Jeżeli zdarzy się coś złego, od razu będziesz wiedzieć jak zareagować i gdzie szukać pomocy.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich przy współpracy z Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ opracowało Poradnik „Osobisty plan awaryjny”, który stanowi praktyczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie oraz instytucjom wspierającym osoby pokrzywdzone przemocą w rodzinie. Zawiera praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą w rodzinie i użyteczne dane teleadresowe. Ponadto wskazuje jak osoby, które obawiają się przemocy mogą zwiększać swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko zagrożenia.

Pliki do pobrania:

Osobisty plan awaryjny – poradnik

Osobisty plan awaryjny – plakat

Poradnik jest także dostępny do pobrania na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii

Zachęcamy również doskorzystania z bezpłatnej pomocy i wsparcia Ośrodka Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie

– dyżur psychologa pod numerem tel. 515 309 503

– dyżur psychoterapeuty pod numerem tel. 76 847 96 91, 515 155 011

Pomoc jest dostępna również poprzez:

pcpr@powiat-lubin.pl lub interwencja@pcpr.powiat-lubin.pl

Pamiętaj! Twoje bezpieczeństwo to priorytet!

Nie jesteś winna/y przemocy i są ludzie, którzy chcą ci pomóc.