Nie umiesz kontrolować swoich emocji?
Reagujesz złością w konfliktowych sytuacjach?
Nie radzisz sobie z kontrolowaniem własnej złości i agresji wobec bliskich?
Przyjdź i weź udział

w Programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż do 1 czerwca 2020 r. trwa rekrutacja osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach programu psychologiczno-terapeutycznego.

Program adresowany jest do pełnoletnich osób stosujących przemoc w rodzinie, które:

  1. zgłoszą się dobrowolnie lub kierowane są przez instytucje oraz osoby,
  2. ukończyły program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Cele programu psychologiczno- terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie:

  1. zdobycie lub poszerzenie przez uczestników posiadanej wiedzy, w celu powstrzymania się od zachowań przemocowych,
  2. poprawa zaburzonych przez przemoc relacji z najbliższymi,
  3. zwiększenie umiejętności społecznych, utrwalenie wyuczonych, pozytywnych zmian u osób, które zakończyły program korekcyjno-edukacyjny.

Kandydaci do udziału w Programie muszą zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.

Zajęcia będą prowadzone w formie indywidualnej i grupowej 1 x w tygodniu w godzinach popołudniowych.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY

Rozpoczęcie programu przewidziane jest w miesiącu czerwcu 2020 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem ww. Programie proszone są o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie drogą elektroniczną na adres email: pcpr@powiat-lubin.pl bądź od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod numerem telefonu 76 847 96 92.

Dodatkowe informacje dotyczące Programu udzielane są przez Panią Justynę Miter oraz Panią Elżbietę Kowalską od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod numerem telefonu 76 847 96 92.