Jeśli zauważyłeś u siebie trudności w opanowaniu negatywnych emocji
takich jak złość, gniew, irytacja, itp. …
Jeśli osoby w Twoim otoczeniu mówią, że nie rozumieją Twoich reakcji …
Jeśli zdarzyło Ci się użyć siły względem swoich najbliższych …
Jeśli nie potrafisz już rozmawiać z członkami najbliższej rodziny, w domu są ciągłe kłótnie …

…TE SPOTKANIA SĄ DLA CIEBIE!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż do 1 czerwca 2020 r. trwa rekrutacja osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach:

„Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2017-2023”- IX edycja.

Program adresowany jest do pełnoletnich osób stosujących przemoc. Kandydaci do udziału w Programie muszą zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.

Do Programu kwalifikowane są:
osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych,
osoby, stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających , substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
osoby, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w Programie korekcyjno – edukacyjnym oraz innych osób dorosłych, mieszkańcy Powiatu Lubińskiego, którzy mają świadomość własnego problemu związanego ze stosowaniem przemocy i wykazują motywację do podjęcia terapii.

Udział w Programie umożliwi:

– dokonanie zmian w życiu rodzinnym osoby stosującej przemoc w rodzinie,
– rozwijanie umiejętności kontrolowania emocji i własnych zachowań,
– zmianę postawy i przejęcie odpowiedzialności za stosowaną przemoc,
– kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania wobec nich przemocy,
– zdobycie wiedzy o sposobach radzenia sobie ze stresem oraz metodach rozładowywania napięcia emocjonalnego,
– przeanalizowanie sytuacji konfliktowych i wypracowanie dla nich rozwiązań, które pozwolą na poszanowanie praw i godności drugiego człowieka,
– uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Zajęcia będą prowadzone w formie indywidualnej i grupowej 1 raz w tygodniu w godzinach popołudniowych w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY!

Rozpoczęcie programu przewidziane jest w miesiącu czerwcu 2020 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem ww. Programie proszone są o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie drogą elektroniczną na adres email: pcpr@powiat-lubin.pl bądź od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod numerem telefonu76 847 96 92.

Dodatkowe informacje dotyczące Programu udzielane są przez Panią Justynę Miter oraz Panią Elżbietę Kowalską od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod numerem telefonu 76 847 96 92.