Od maja 2019 r. na terenie powiatu lubińskiego funkcjonują dwie nowe formy wsparcia społecznego tj. mieszkanie chronione treningowe oraz mieszkanie wspierane.

Mieszkania prowadzone są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie w ramach trzyletniego Projektu pn. „Bezpieczna Przystań” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem Projektu jest zapewnienie możliwości bytowych, nauki prowadzenia samodzielnego życia, rozwijanie samodzielności oraz sprawności w zakresie pełnienia ról społecznych, wychowankom opuszczającym pieczę zastępczą oraz osobom niepełnosprawnym.

Mieszkanie to formy wsparcia, które są ukierunkowane na przygotowanie mieszkańców do samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz zintegrowanie ich ze społecznością lokalną. Każde mieszkanie funkcjonuje na terenie miasta Lubina, składa się z osobnych pokoi oraz wspólnych pomieszczeń użytkowych. Mieszkania są nowocześnie urządzone i wyposażone w sprzęt AGD, komputerowy oraz telewizyjny.

W ramach pobytu w mieszkaniach uczestnicy mogą liczyć na pomoc specjalistów, m.in. psychologa, pracowników socjalnych, opiekuna, asystenta, trenera, od których otrzymują wsparcie w zakresie nauki samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego tj. uczestniczą w treningach kulinarnych, budżetowych, higienicznych, umiejętności prowadzenia rozmowy, czy załatwiania spraw urzędowych. Zapewnione mają również wsparcie w zakresie rozwoju osobistego, organizacji czasu wolnego, tak więc korzystają m.in. z siłowni, basenu, kina, teatru, biorą udział w koncertach.

Osoby, które w przyszłości chcą skorzystać z przedstawionej formy wsparcia i jednocześnie spełniają warunki określone w Projekcie proszone są o nawiązanie kontaktu:

– osobistego w siedzibie PCPR w Lubinie ul. Składowa 3, od poniedziałku do piątku w godz.:7.30 – 15.30,

– telefonicznego – 76 847 96 91, 92,

– e-mail: pcpr@powiat-lubin.pl