Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż od stycznia 2020 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umożliwił mieszkańcom Powiatu Lubińskiego składanie wniosków elektronicznie w Systemie SOW.

Wnioski obejmują dofinansowanie:

uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,

– zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Dostęp do systemu jest nieodpłatny.
Elektroniczne wnioski można składać za pomocą portalu informacyjnego SOW dostępnego pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/

W przypadku pytań Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udziela informacji w każdym dniu tygodnia tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 tel. (76) 847-96-86.

Pełne korzystanie z Systemu SOW wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.