W związku z przyjętym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

a) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;

b) osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Usługi asystenta w szczególności polegać będą na:

a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez osobę niepełnosprawną miejsce (dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);

b) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;

c) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału osoby niepełnosprawnej przy ich realizacji,

d) załatwianiu spraw urzędowych,

e) nawiązaniu kontaktu/ współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

f) korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Wynagrodzenie za świadczenie usług asystenta finansowane będzie ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o nawiązanie kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, ul. Składowa 3 w godzinach od 7.30-15.30 Dział Rehabilitacji Społecznej tel. 76 847 96 86.