NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU

PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Jeśli zauważyłeś u siebie trudności w opanowaniu negatywnych emocji takich jak złość, gniew, irytacja, itp.,
Jeśli osoby w Twoim otoczeniu mówią, że nie rozumieją Twoich reakcji,
Jeśli zdarzyło Ci się użyć siły względem swoich najbliższych,
Jeśli nie potrafisz już rozmawiać z
członkami najbliższej rodziny, w domu są ciągłe kłótnie,
…TE SPOTKANIA SĄ DLA CIEBIE!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż do 10 października 2019 r. trwa rekrutacja osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach programu psychologiczno-terapeutycznego.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Zajęcia będą prowadzone w formie indywidualnej i grupowej.

Program adresowany jest do pełnoletnich osób stosujących przemoc w rodzinie, które:

– zgłoszą się dobrowolnie lub kierowane są przez instytucje

– ukończyły program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Kandydaci do udziału w Programie muszą zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.

Cele programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie:

– zdobycie lub poszerzenie przez uczestników posiadanej wiedzy, w celu powstrzymania się od zachowań przemocowych,

– poprawa zaburzonych przez przemoc relacji z najbliższymi,

– zwiększenie umiejętności społecznych,

– utrwalenie wyuczonych, pozytywnych zmian u osób, które zakończyły program korekcyjno-edukacyjny.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w ww. Programie proszone są o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 celem złożenia deklaracji przystąpienia do Programu.

Zgłoszenia przyjmowane są również drogą elektroniczną na adres email: pcpr@powiat-lubin.pl bądź pod numerem telefonu 76 847 96 92.

Dodatkowe informacje dotyczące Programu udzielane są przez Panią Justynę Miter oraz Panią Elżbietę Kowalską osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie lub pod numerem telefonu 76 847 96 92.