Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż rozpoczął się II nabór wniosków na 2019 rok w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – MODUŁ II finansowany ze środków PFRON

Termin składania wniosków

na II półrocze 2019 r.:

do 10 października 2019 r.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie

ul. Składowa 3, 59-300 Lubin

Szczegółowe informacje: tel. 76  847 96 91

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Warunki uczestnictwa w Programie w MODULE II:

  1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  2. nauka w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Druk wniosku wraz z załącznikami dostępny jest tutaj oraz w siedzibie PCPR w Lubinie przy ul. Składowej 3.