Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie

informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

uwzględniając postulaty środowiska osób niepełnosprawnych, a także wielu Realizatorów programu oraz m.in. Związku Powiatów Polskich

uruchomił w 2019 roku nabór wniosków o dofinansowanie

zakupu wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym w ramach

pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł I, Obszar C, Zadanie 1

Termin składania wniosków

do 31 sierpnia 2019 r.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie

ul. Składowa 3, 59-300 Lubin

Szczegółowe informacje: tel. 76-847-96-86

Moduł I, Obszar C, Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są tutaj oraz w siedzibie PCPR w Lubinie przy ul. Składowej 3.