Wakacje bez Cyberprzemocy!

Apel do rodziców!

Czas wakacji dla dzieci i młodzieży, to czas wspaniałej pogody, relaksu, dobrej zabawy, wycieczek, obozów. To okres większej swobody, wyczekiwanego poczucia nieskrępowania obowiązkami szkolnymi, to niekiedy czas wolny od nadzoru dorosłych.

W trakcie wakacji dziecko ma dużo więcej okazji, aby nawiązać nowe znajomości również z „kolegami i koleżankami” z wirtualnego świata.

Około 30% nastolatków pozostaje on-line cały czas niezależnie od miejsca pobytu, a 93,4% codziennie korzysta z Internetu w domu. Dzisiejsi nastolatkowie nie rozstają się ze smartfonami. Bez niego nie wyobraża sobie funkcjonowania co szósty młody człowiek. (Ogólnopolskie badania Nastolatki 3.0 przeprowadzone przez Państwowy Instytut Badawczy NASK, 2016).

Młode osoby przebywające w wirtualnym świecie są bezpośrednio narażone na:

 • niebezpieczne kontakty z nieznajomymi osobami dorosłymi, które mogą przejawiać skłonności pedofilskie, dążyć do zaangażowania dziecka w produkcję materiałów pornograficznych lub spotkanie w świecie rzeczywistym;

 • publikowanie ośmieszających filmów lub zdjęć, bez zgody osoby zainteresowanej;

 • publikowanie wulgarnych, prześmiewczych komentarzy i wpisów, kierowanych do konkretnych osób;

 • włamania na konta serwisów społecznościowych;

 • nękanie telefonami i SMS -ami;

 • podszywanie się pod inne osoby;

 • wykluczanie ze społeczności internetowych;

 • tworzenie obrażających kogoś stron internetowych lub blogów.

Sygnały, które mogą wskazywać, że dziecko stało się ofiarą cyberprzemocy:

zmiana zachowaniajak dotąd radosne, energiczne dziecko może stać się apatyczne, niechętne do podejmowania codziennych czynności;

nerwowe reakcjeu dziecka można zauważyć zdenerwowanie lub złość, podczas lub po skorzystaniu z internetu;

tajemnice i sekrety związane z tym, co robi w sieci. Może unikać korzystania z Internetu przy rodzicach, szybko wyłącza oglądane strony, usuwa historie przeglądanych stron;

wycofanie z relacji z rodziną, rówieśnikami. Nie chce rozmawiać otwarcie o doświadczeniach jakie spotkał w świecie wirtualnym;

unika rozmów dotyczących korzystania z Internetu, na temat znajomych, z którymi się w ten sposób komunikuje.

Rodzicu, reaguj!

Bądź przy dziecku:

 • porozmawiaj z nim, udziel mu wsparcia, zapewnij opiekę;

 • ustal z dzieckiem zasady korzystania z internetu;

 • udostępnij jedynie bezpieczne i pozytywne treści;

 • rozmawiaj o jego doświadczeniach w sieci;

 • monitoruj historie przeglądanych stron;

 • nie unikaj tematu cyberprzemocy;

 • w ciągu dnia uwzględniaj inne atrakcyjne możliwości spędzania czasu wolnego, zachęcaj do zabawy, czytania książek, aktywności na powietrzu, do wspólnych gier planszowych, itp.

Jeżeli dostrzegłeś niebezpieczne sygnały:

 • zabezpiecz ewentualne dowody cyberprzemocy – zachowaj kopie maili, zapisy rozmów, SMS-y, MMS-y itp.;

 • zwróć się do administratora serwisu z żądaniem usunięcia przemocowych materiałów,

 • poinformuj Policję.

Skontaktuj się osobiście z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3, telefonicznie pod nr tel. 76 847 96 91, e-mail: pcpr@powiat-lubin.pl, lub poprzez poradnictwo on-line: interwencja@pcpr.powiat-lubin.pl 

W Ośrodku pomoc jest nieodpłatna i udzielana przez specjalistów:

 • psychologa poniedziałek godz: 10.00 – 13.00, piątek godz: 12.00-15.00

 • Punkt konsultacyjny dla osób z uzależnieniami behawioralnymi piątek godz: 12.00 – 15.00

 • prawnika – wtorek i czwartek godz: 13.30- 15.30

 • pracownika socjalnego – poniedziałek – piątek godz: 07.30- 15.30

 • terapeutę – poniedziałek – piątek godz: 08.00- 16.00.

W sytuacjach nagłych, kryzysowych pomoc specjalistyczna udzielana jest natychmiastowo i w każdym czasie.

Rodzicu !

Wykorzystaj czas wakacji, który jest doskonałą okazją do skoncentrowania uwagi na dziecku. Wakacje, to czas który warto wykorzystać na budowanie wzajemnych więzi i relacji, to czas, który możemy świadomie ofiarować swojemu dziecku.