Problem przemocy w rodzinie dotyka wszystkie grupy społeczne, każdego człowieka bez względu na wiek, płeć, wykształcenie czy status. Przemoc jest jednym z najbardziej destrukcyjnych zjawisk, którego efekty trwają przez długi czas i w sposób niekorzystny wpływają na losy człowieka, powodując skutki w wielu aspektach jego życia.

Niemal każdy z nas spotkał się ze zjawiskiem przemocy choćby w bliższej lub dalszej rodzinie, sąsiedztwie, pracy, itp. Pomimo tego wciąż dla większości z nas jest ono tematem tabu, często ofiary cierpią w milczeniu całymi latami. Apelujemy, aby reagować nim będzie za późno.

Ofiarą przemocy w rodzinie może być każdy –

dziecko, osoba z niepełnosprawnościami, małżonek, partner, osoba starsza.

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy, bądź świadkiem zdarzenia, lub podejrzewasz, że ktoś może być bity czy dręczony psychicznie – zareaguj !!! – nawiąż kontakt z:

Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Składowej 3 w Lubinie

W Ośrodku pomoc jest nieodpłatna i oferowana poprzez:

Poradnictwo specjalistyczne:

  • psychologiczne – w poniedziałki w godz. 10.00 – 13.00 i w piątki w godz.12.00-15.00
  • punkt konsultacyjny dla osób z uzależnieniami behawioralnymi w piątki godz.12.00 – 15.00
  • terapeutyczne i pedagogiczne – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
  • prawne – we wtorki i czwartki w godz. 13.30-15.30
  • socjalne – od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Wsparcie grupowe:

  • grupa korekcyjno-edukacyjna dla osób stosujących przemoc w rodzinie
  • grupy edukacji i wsparcia dla rodziców
  • grupy edukacji i wsparcia dla osób z problemem uzależnień

W przypadku osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej, w tym również osobom doświadczającym przemocy w rodzinie zapewnione jest również całodobowe miejsce schronienia.

Nie bądź sam z problemem.

Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczeń poprzez:

– kontakt bezpośredni w siedzibie OIK PCPR Lubin ul. Składowa 3,

– telefoniczny: 76 847 96 91, 92

– e-mail: pcpr@powiat-lubin.pl lub poprzez poradnictwo on-line interwencja@pcpr.powiat-lubin.pl .

Zapewniamy pełną dyskrecje.