Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie

informuje, iż rozpoczął się na rok 2019 I nabór wniosków

w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – MODUŁ II

finansowanego ze środków PFRON

Termin składania wniosków

na I półrocze 2019 r.:

do 31 marca 2019 r.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie

ul. Składowa 3, 59-300 Lubin

Szczegółowe informacje: tel. 76  847-96-86

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program kierowany jest do osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pobierających naukę w: szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium. Ponadto przewidziane jest udzielenie dofinansowania osobom za przeprowadzenie przewodu doktorskiego otwartego poza studiami doktoranckimi.

Druk wniosku wraz z załącznikami można pobrać tutaj bądź w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3.