Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie już 8 rok w imieniu Starosty Lubińskiego realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd”.

W tym roku więcej osób niepełnosprawnych ma szansę otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON, a tym samym wyeliminować lub zmniejszyć bariery ograniczające uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji.

Nowością w 2019 roku będzie możliwość dofinansowania kursu prawa jazdy innego niż kategoria B. Osoby niepełnosprawne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie kursu prawa jazdy np. na autobus lub ciągnik rolniczy.

Będzie istniała możliwość dofinansowania do zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do ręcznego wózka inwalidzkiego dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Ponadto osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą mogły ubiegać się o utrzymanie sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego (laptopy, komputery stacjonarne, smartfony, tablety) zakupionego w ramach programu.

Wymogiem otrzymania dofinansowania będzie spełnienie przez osobę niepełnosprawną warunków określonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie adresatów programu.

Nadal będzie kontynuowana forma wparcia, która cieszy się największą popularnością tj. pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (Moduł II). W tym przypadku osoby będą mogły otrzymać dofinansowanie na opłacenie czesnego oraz pokrycie innych wydatków związanych z pobieraniem nauki.

Wszystkie osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje osobiście, telefonicznie lub e-mailowo w siedzibie PCPR w Lubinie, ul. Składowa 3 tel. 76 847 96 86, a także na stronie www.pfron.org.pl i www.pcpr.powiat-lubin.pl

Osoby do kontaktu: Joanna Cwojdzińska, Joanna Pakuła