Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie
informuje, iż z dniem 30 sierpnia 2018 r. upływa termin składania wniosków
w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”- MODUŁ I
finansowanego ze środków PFRON
Termin składania wniosków: do 30 sierpnia 2018 r.
MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie
ul. Składowa 3, 59-300 Lubin
Szczegółowe informacje: tel. (76) 847-96-86

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Program w 2018 roku (Moduł I) obejmuje następujące obszary wsparcia:

  • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie – www.pcpr.powiat-lubin.pl oraz w siedzibie PCPR w Lubinie przy ul. Składowej 3.