NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU

ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Jeśli zauważyłeś u siebie trudności w opanowaniu negatywnych emocji takich jak złość, gniew, irytacja, itp.,
Jeśli osoby w Twoim otoczeniu mówią, że nie rozumieją Twoich reakcji,
Jeśli zdarzyło Ci się użyć siły względem swoich najbliższych,
Jeśli nie potrafisz już rozmawiać z
członkami najbliższej rodziny, w domu są ciągłe kłótnie,
…TE SPOTKANIA SĄ DLA CIEBIE!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż do 20 kwietnia 2018 r. trwa rekrutacja osób stosujących przemoc w rodzinie w ramachPowiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2017-2023” –VII edycja. Z końcem miesiąca kwietnia 2018r. planowane jest rozpoczęcie pierwszych zajęć. W przypadku osób chętnych do udziału w Programie informuje, iż pozostało kilka wolnych miejsc. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Pomoc udzielana będzie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3,  w godzinach popołudniowych. Zajęcia będą prowadzone w formie grupowej (zamkniętej).

Program adresowany jest do pełnoletnich osób stosujących przemoc. Kandydaci do udziału w Programie muszą zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.

Do Programu kwalifikowane są:

  • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych,

  • osoby, stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających , substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,

  • osoby, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w Programie korekcyjno – edukacyjnym oraz innych osób dorosłych, mieszkańcy Powiatu Lubińskiego, którzy mają świadomość własnego problemu związanego ze stosowaniem przemocy i wykazują motywację do podjęcia terapii.


Cele oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie:
• powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym
jej stosowaniem;
rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
• uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie

przemocy;
• zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;
• zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez

stosowania przemocy;
• uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych proszone są o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 celem złożenia pisemnej deklaracji przystąpienia do Programu.


Dodatkowe informacje dotyczące
Programu udzielane są przez pracownika socjalnego Panią Justynę Miter osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie bądź pod numerem telefonu 76 847 96 92.