Powiatowe Cenytrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż na terenie Powiatu Lubińskiego funkcjonuje 6 Warsztatów Terapii Zajęciowej:

Osoby z różnego typu niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi odbywają tu kompleksową rehabilitację. Zajęcia realizowane są w formie terapii zajęciowej, treningów umiejętności społecznych, wsparcia psychologicznego, zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej, aktywizacji zawodowej, treningów ekonomicznych czy wycieczek i imprez integracyjnych.

Dla wielu podopiecznych to szansa wyjścia z domu, spotkania się z rówieśnikami, nawiązania przyjaźni, a także rozwijania swoich zainteresowań.

Warsztaty prowadzą atrakcyjne formy terapii. Zajęcia odbywają się w specjalistycznych pracowniach takich jak: gospodarstwa domowego, multimedialnej, fotograficzno-poligraficznej, krawieckiej, teatralno-muzycznej, rękodzielniczej, stolarskiej, plastyczno- ceramicznej oraz ogrodniczej.

Podczas zajęć uczestnicy mają możliwość doskonalenia umiejętności zawodowych, rozwijania zainteresowań i podstawowych zdolności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w życiu.

Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych i specjalistycznych pracowniach.

Aby zostać uczestniekiem Warsztatu wystarczy posiadać orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym o stopniu niepełnosprawności, zawierające wskazanie do terapii zajęciowej i być mieszkańcem Powiatu Lubińskiego.

Poniżej przedstawiamy dane teleadresowe Warsztatów:

WTZ „Przytulisko” przy Fundacji im. Brata Alberta.

Adres: 59-300 Lubin, ul. Odrodzenia 8, ul. Stary Lubin 10a, tel.: 76/844 36 25,

strona internetowa: www.albert.lubin.pl,

https://www.facebook.com/Fundacja-imBrata-AlbertaWTZ-Przytulisko-w-Lubinie-785790154826482/

WTZ „Kameleon” Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie.

Adres: 59-300 Lubin, ul. Składowa 3,tel.: 76/8411076,

strona internetowa: https://www.facebook.com/wtz.kameleon.lubin/

WTZ „Akademia Życia” Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie.

Adres: 59-300 Lubin, ul. Odrodzenia 30, tel.: 76/742 82 00,

strona internetowa: https://www.facebook.com/wtza

WTZ „Promyk” Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” w Lubinie.

Adres: 59-300 Lubin, ul. J. Kukuczki 39, tel.: 76/842 00 21 lub 602 512 460

strona internetowa: http://rowneszanse.lubin.pl,

https://pl-pl.facebook.com/stowarzyszenierowneszanse

WTZ „Słoneczko” Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” w Lubinie,

Adres: 59-300 Lubin, ul. J. Kukuczki 39, tel.: 76/842 00 21

Strona internetowa: http://rowneszanse.lubin.pl,

https://pl-pl.facebook.com/stowarzyszenierowneszanse

WTZ „Uśmiech” przy Fundacji „Przystań” w Ścinawie,

Adres: 59-330 Ścinawa, ul. Królowej Jadwigi 5, tel.: 76/ 740 01 20,

strona internetowa: https://www.facebook.com/wtzusmiech/

Szczegółowych informacji o możliwości przyjęcia do WTZ można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3, tel. 76 847 96 86.