Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie

zaprasza mieszkańców powiatu lubińskiego,

zainteresowanych utworzeniem rodziny zastępczej

bądź prowadzeniem rodzinnego domu dziecka

na pierwsze w Nowym Roku spotkanie w ramach

Punktu Konsultacyjnego ds. Rodzicielstwa Zastępczego.

Dyżury w punkcie konsultacyjnym odbywać się będą

w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

w godzinach od 10.00 do 18.00

w siedzibie Centrum przy ul. Składowej 3 w Lubinie.

Pracownicy Punktu szczegółowo odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące:

  • wymagań formalno – prawnych stawianych kandydatom na rodziny zastępcze lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

  • przebiegu procedury kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

  • praw i obowiązków rodziny zastępczej lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka;

  • wsparcia psychologicznego, socjalnego i prawnego dla rodzin zastępczych lub prowadzących rodzinny dom dziecka;

  • przysługujących rodzinie zastępczej lub prowadzącym rodzinny dom dziecka świadczeń finansowych.

Najbliższe konsultacje odbędą się 8 stycznia 2018 r.

Serdecznie zapraszamy.

Osoby do kontaktu:

Pani Joanna Kozak – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, tel. 76 847 96 91

Pani Monika Hryńko – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, tel. 76 847 96 91