Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie uprzejmie informuje, iż w miesiącu styczniu 2018 r. rozpoczyna się cykl zajęć:

Grupy wsparcia dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych”

Celem spotkań jest wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej umożliwiających powrót dziecka do rodziny naturalnej.

Prowadzący: Pani Elżbieta Węgrzyn Psycholog Zespołu ds. Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie.

Pierwsze zajęcia odbędą się w dniu 08 stycznia 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3.

Kolejne spotkania odbywać się będą o godz. 12.00 w następujących terminach:

 • 05 lutego 2018 r.

 • 05 marca 2018 r.

 • 09 kwietnia 2018 r.

 • 07 maja 2018 r.

 • 04 czerwca 2018 r.

 • 02 lipca 2018 r;

 • 06 sierpnia 2018 r.

 • 03 września 2018 r.

 • 01 października 2018 r.

 • 05 listopada 2018 r.

 • 03 grudnia 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w grupie wsparcia.