Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przystąpiło do ogólnoświatowej kampanii pod hasłem „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” trwającej w dniach 01.11. – 19.11.2017 r. W Polsce akcję prowadzi Fundacja po DRUGIE.

W ramach kampanii Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zorganizowało:

  1. konkurs plastyczny na plakat promujący kampanię pt. „Mój świat bez przemocy”;

  2. warsztaty w dniu 07.11.2017 r. nt. „STOP przemocy”.

Nasze prace plastyczne zostały przesłane na konkurs ogólnopolski ogłoszony przez Fundację po DRUGIE, którego rozstrzygnięcie odbędzie się w dniu 19.11.2017 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zapowiada, że w akcję będzie włączać się co roku, chcąc szerzyć ideę kampanii na terenie powiatu lubińskiego. Z działaniami podjętymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie można zapoznać się na profilu Facebook: Kampania 19 dni (@19dni), stronie internetowej Fundacji po DRUGIE www.podrugie.pl.