Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie

informuje, iż w bieżącym roku rozpocznie kolejną edycję szkolenia dla kandydatów:

                                     – do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej;

                                    – do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej;

                                     – do prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

                                    – na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej.

DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU LUBIŃSKIEGO SZKOLENIE JEST

BEZPŁATNE

Wszystkich mieszkańców powiatu lubińskiego,

zainteresowanych:

utworzeniem rodziny zastępczej

prowadzeniem rodzinnego domu dziecka

prowadzeniem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego

serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług

Punktu Konsultacyjnego ds. Rodzicielstwa Zastępczego

prowadzonego w siedzibie PCPR w Lubinie.

Pracownicy Punktu udzielą szczegółowych informacji w zakresie wymagań stawianych kandydatom do sprawowania rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej, przebiegu procedury kwalifikowania oraz szkolenia dla kandydatów do sprawowania rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej, praw i obowiązków rodziny zastępczej, osób prowadzących rodzinny dom dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz przysługujących im wynagrodzeń i świadczeń finansowych m.in:

  • comiesięcznych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka;

  • comiesięcznego dodatku wychowawczego (500+);

  • miesięcznych środków na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego.

Dyżury w punkcie konsultacyjnym odbywają się

w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

w godzinach od 10.00 do 18.00

w siedzibie Centrum przy ul. Składowej 3 w Lubinie.

Najbliższe konsultacje odbędą się 6 listopada 2017 r.

Serdecznie zapraszamy.

Osoby do kontaktu:

Pani Joanna Kozak – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, tel. 76 847 96 91

Pani Monika Hryńko – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, tel. 76 847 96 91