Internet staje się naturalnym środowiskiem dzieci i młodzieży. Komputer, smartfon, tablet towarzyszy młodym ludziom niekiedy od rana do wieczora. Warto przy tym podkreślić, że nowe technologie niosą ze sobą wiele rozwijających możliwości, ale mogą stanowić też zagrożenie. Z badań ankietowych przeprowadzonych przez NIK wynika, że zjawisko cyberprzemocy jest wśród wychowanków poważnym problemem. Z cyberprzemocą zetknęło się prawie 40 % dzieci i blisko 30 % rodziców. Trzeba zatem uczyć dzieci, jak mądrze i bezpiecznie korzystać z Internetu. I to jest właśnie wspólne zadanie dorosłych – mówi Pani Alina Tarczyńska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, wypełniając zadania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, w dniu 22 września zorganizowało szkolenie dla rodzin zastępczych z terenu powiatu lubińskiego. Odbyło się ono w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie. Tematem szkolenia było „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online w aspekcie cyberprzemocy, szkodliwych treści i niebezpiecznych kontaktów” i zostało przeprowadzone przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.

Celem szkolenia było zwiększenie poziomu wiedzy uczestników na temat zagrożeń płynących z sieci i niebezpieczeństwa związanego z nadużywaniem Internetu, a także poznanie sposobów zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzemocy.

Podczas prezentacji multimedialnej przygotowanej przez prowadzącą szkolenie starszą aspirant Panią Sylwię Serafin uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się z najnowszymi wyzwaniami dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci online. Jest to niezbędne, aby w praktyce zmierzyć się z trudnym zadaniem, jakim jest uczenie młodych ludzi, jak być w sieci aktywnym i odpowiedzialnym, mając jednocześnie świadomość internetowych zagrożeń