Skip to main content

Czerwone flagi. Jak rozpoznać, że dziecko doświadcza przemocy.

Czerwone flagi.               Jak rozpoznać, że dziecko   doświadcza przemocy.

PRZEMOC jest zamierzonym działaniem, wykorzystującym przewagę siły przeciwko drugiej osobie, naruszającym jej godność, prawa, sferę fizyczną oraz psychiczną. Według danych Fundacji Dajemy Dzieciom siłę 79% dzieci i nastolatków w Polsce przynajmniej raz w swoim życiu doświadczyło przemocy. Formy przemocy wobec dzieci: Przemoc fizyczna: użycie siły fizycznej wobec dziecka, które może spowodować rzeczywistą krzywdę cielesną, uszkodzenia […]

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zakończyło kolejną już edycję bezpłatnych szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze. Szkolenie kandydatów na rodzinę zastępczą odbyło się zgodnie z zatwierdzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej programem „RODZINA”, którego celem jest zapoznanie kandydatów z zasadami funkcjonowania rodzin zastępczych, typowymi problemami związanymi z opieką zastępczą, czy sposobami radzenia sobie […]

Stypendia Pomostowe – most do lepszej przyszłości

Stypendia Pomostowe – most do lepszej przyszłości

Stypendia Pomostowe – most do lepszej przyszłości Maturzyści z małych miejscowości i niezamożnych rodzin mogą ubiegać się o stypendium na I rok studiów dziennych w ramach ogólnopolskiego programu Stypendiów Pomostowych. Aż 10 tys. złotych wsparcia dla młodzieży, która poza dobrymi wynikami w nauce, spełnia pozostałe warunki programu. Od 9 lipca wnioski o Stypendium Pomostowe składać […]

AKCJA „ŻONKILE”

Wychowankowie placówek Srebrny Pałac, Dolina Budziszyńska, wrzosowa Kraina z zaangażowaniem włączyli się do akcji „ Żonkile” organizowanej przez Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie. W ramach podjętych działań zorganizowano warsztaty plastyczne połączone z pogadanką. Wykorzystując materiały edukacyjne oraz prezentację udostępnione przez organizatora, zapoznano wychowanków z wydarzeniami upamiętniającymi wybuch powstania w getcie.

SUPERWIZJA DLA WYCHOWAWCÓW INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

W dniu 17 kwietnia 2024 r. odbyła się superwizja dla wychowawców instytucjonalnej pieczy zastępczej, placówek opiekuńczo-wychowawczych „Wrzosowa Kraina”, „Dolina Budziszyńska”, „Srebrny Pałac”. Celem dzisiejszego spotkania była wspólna wymiana doświadczeń, wzmocnienie posiadanych umiejętności, wsparcie w przezwyciężaniu trudności, spojrzenie na wyzwania w codziennej pracy z innej perspektywy.

 
WIELKOŚĆ CZCIONKI
INNE OPCJE