Skip to main content

PONOWNIE ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT – PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO – EDUKACYJNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie ponownie zaprasza do składania ofert na zadanie: „Prowadzenie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2021” I. Osoby uprawnione do składania ofert: Dwuosobowy zespół trenerski II. Forma zatrudnienia: Umowa cywilno-prawna III. Miejsce wykonywania zleconych czynności: W uzgodnieniu ze zleceniodawcą. IV. Termin wykonywania zleconych czynności: Maj […]

NABÓR SPECJALISTÓW DO PRZEPROWADZENIA PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO – EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSU

Jeżeli masz ukończone: studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacja lub praca socjalna, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji; ukończone szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO – EDUKACYJNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zaprasza do składania ofert na zadanie: „Prowadzenie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2021” I. Osoby uprawnione do składania ofert: Dwuosobowy zespół trenerski II. Forma zatrudnienia: Umowa cywilno-prawna III. Miejsce wykonywania zleconych czynności: W uzgodnieniu ze zleceniodawcą. IV. Termin wykonywania zleconych czynności: Maj – […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – PROGRAM PSYCHOLOGICZNO – TERAPEUTYCZNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zaprasza do składania ofert na zadanie: „Prowadzenie programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2021” I. Forma zatrudnienia: Umowa cywilno-prawna II. Miejsce wykonywania zleconych czynności: W uzgodnieniu ze zleceniodawcą. III. Termin wykonywania zleconych czynności: Maj – Listopad 2021 r. IV. Wymagania w zakresie kwalifikacji: Program może […]

Ostatnie dni na złożenie wniosku w ramach programu „Aktywny samorząd” Modułu II

Ostatnie dni na złożenie wniosku w ramach programu „Aktywny samorząd” Modułu II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przypomina, iż upływa termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – I nabór. Termin składania wniosków na I półrocze 2021 r.: do 31 marca 2021 r. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW: Powiatowe Centrum Pomocy […]

 
WIELKOŚĆ CZCIONKI
INNE OPCJE