Skip to main content

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

„Jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem? Skorzystaj z bezpłatnej pomocy.” TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM 22 – 28 lutego 2021 r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przyłącza się do działań prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuraturę Krajową, Prokuraturę Rejonową w Lubinie w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Osoby doznające przemocy, ich najbliższych, świadków […]

STOP DEPRESJI !

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przyłącza się w dniu 23 lutego 2021 r. do OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA WALKI Z DEPRESJĄ ustanowionego w 2001 r. przez Ministra Zdrowia PAMIĘTAJ ! DEPRESJA nie zna podziałów, może dotknąć każdego, niezależnie od wieku, płci czy statusu społecznego. Na depresję chorują wszyscy- kobiety, mężczyźni, osoby starsze, dzieci […]

Grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie

Grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie

Jeżeli: nie czujesz się bezpiecznie w związku małżeńskim lub partnerskim doświadczasz przemocy fizycznej (bicia, popychania, szarpania, itp.) odczuwasz lęk przed małżonkiem, partnerem odczuwasz, że jesteś krytykowana, poniżana czujesz się nierozumiana, nieważna zauważasz, że łamane są Twoje prawa nie dostrzegasz rozwiązania swojej trudnej sytuacji kryzysowej To przyjdź, weź udział w spotkaniach GRUPY WSPARCIA DLA KOBIET DOZNAJĄCYCH […]

Projekt pn. „WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19”

Projekt pn. „WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, że przystąpiło do realizacji Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 – 2020” – Działanie 2.8 – Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości […]

Nabór uczestników do programu

UWAGA ! TRWA NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Nie umiesz kontrolować swoich emocji? Reagujesz złością w konfliktowych sytuacjach? Nie radzisz sobie z kontrolowaniem własnej złości i agresji wobec bliskich? Przyjdź i weź udział w Programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie […]

 
WIELKOŚĆ CZCIONKI
INNE OPCJE