Skip to main content

TRWA NABÓR DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI WYMAGAJĄCYCH WSPARCIA USŁUG ASYSTENCJI OSOBISTEJ

TRWA NABÓR DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI WYMAGAJĄCYCH WSPARCIA USŁUG ASYSTENCJI OSOBISTEJ

W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3 osoby z niepełnosprawnościami wymagających wsparcia usług asystencji osobistej mogą składać dokumenty w ramach przyjętego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, do którego realizacji po raz […]

TRWA NABÓR KANDYDATÓW DO ŚWIADCZENIA USŁUG ASYSTENCJI OSOBISTEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

TRWA NABÓR KANDYDATÓW DO ŚWIADCZENIA USŁUG ASYSTENCJI OSOBISTEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3 można składać dokumenty by stać się Asystentem osobistym osoby z niepełnosprawnością w ramach przyjętego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, do którego realizacji po raz […]

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnospraw

Program „Asystent osobisty osoby                           z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Powiat Lubiński przystąpił do realizacji kolejnej edycji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego. Na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Powiat Lubiński w roku 2024 otrzymał środki Funduszu w wysokości: – wartość […]

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO – EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOM

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO – EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ – EDYCJA 2024

Masz problem z kontrolą złości? Często reagujesz agresywnie? Stosujesz przemoc wobec najbliższych? Chcesz naprawić swoje relacje z partnerką/partnerem/ dziećmi / członkiem rodziny? Chcesz zmienić swoje życie? Jeszcze nie wszystko stracone! Przyjdź i zapisz się do Programu. Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, że odbywa się nabór uczestników do programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych […]

Zawód – Rodzic? Tak, to możliwe!

Zawód – Rodzic? Tak, to możliwe!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza na BEZPŁATNE SZKOLENIE dla kandydatów na: RODZICA ZASTĘPCZEGO, PROWADZĄCEGO RODZINNY DOM DZIECKA, DYREKTORA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ. Szkolenie rozpocznie się już w LUTYM 2024 r., prowadzone będzie przez certyfikowanych trenerów Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu. Zajęcia odbywać się będą w trybie weekendowym. Osoby zainteresowane […]

Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023

Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

Powiat Lubiński otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy Dofinansowanie:   95 696,76 zł Data podpisania umowy:  22 grudnia 2023 r. Celem Programu jest wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej. W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej są wskazane minimalne kwoty miesięcznego wynagrodzenia przysługującego zawodowym rodzinom zastępczym. W lutym […]

 
WIELKOŚĆ CZCIONKI
INNE OPCJE