Skip to main content

Grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie

Grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie

Jeżeli: nie czujesz się bezpiecznie w związku małżeńskim lub partnerskim doświadczasz przemocy fizycznej (bicia, popychania, szarpania, itp.) odczuwasz lęk przed małżonkiem, partnerem odczuwasz, że jesteś krytykowana, poniżana czujesz się nierozumiana, nieważna zauważasz, że łamane są Twoje prawa nie dostrzegasz rozwiązania swojej trudnej sytuacji kryzysowej To przyjdź, weź udział w spotkaniach GRUPY WSPARCIA DLA KOBIET DOZNAJĄCYCH […]

Projekt pn. „WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19”

Projekt pn. „WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, że przystąpiło do realizacji Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 – 2020” – Działanie 2.8 – Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości […]

Nabór uczestników do programu

UWAGA ! TRWA NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Nie umiesz kontrolować swoich emocji? Reagujesz złością w konfliktowych sytuacjach? Nie radzisz sobie z kontrolowaniem własnej złości i agresji wobec bliskich? Przyjdź i weź udział w Programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie […]

Mieszkania chronione drogą do samodzielności

Mieszkania chronione drogą do samodzielności

Mieszkania chronione, to miejsca ustawicznej edukacji, organizacji życia i drogowskaz do samodzielności. Od maja 2019 r. na terenie Powiatu Lubińskiego funkcjonują dwa mieszkania chronione, tj. wspierane dla osób niepełnosprawnych oraz treningowe dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą. Mieszkania chronione jako innowacyjną formę pomocy społecznej prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie w ramach trzyletniego Projektu pn. […]

PFRON wydłuża terminy na składanie wniosków.

PFRON wydłuża terminy na składanie wniosków.

Uwaga! PFRON wydłuża terminy na składanie wniosków i realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż w związku z trwającą sytuacją epidemiczną Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o przedłużeniu terminów składania wniosków w ramach […]

BEZPŁATNE PORADNICTWO W CZASIE PANDEMII

BEZPŁATNE PORADNICTWO W CZASIE PANDEMII

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji oraz w trosce o zdrowie psychiczne i emocjonalne mieszkańców Powiatu Lubińskiego informuje, iż zapewnia bezpłatne i anonimowe wsparcie psychologiczne oraz terapeutyczne osobom czującym taką potrzebę, a w szczególności osobom starszym, w tym samotnym i niepełnosprawnym, w formie elektronicznej i poprzez rozmowy telefoniczne. […]

 
WIELKOŚĆ CZCIONKI
INNE OPCJE