Skip to main content

Gotowi na nowe wyzwania

Gotowi na nowe wyzwania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż rozpoczyna rekrutację do projektu pn. „Gotowi na nowe wyzwania”. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. Projekt będzie realizowany w latach 2021 […]

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie APELU

Narkotyki stały się dostępne i stanowią realne niebezpieczeństwo. Niektórzy potrafią powiedzieć zdecydowanie NIE, inni będą chcieli spróbować „jak to jest?”. Co należy wiedzieć i co należy robić, aby chronić dziecko przed narkotykami ? Rodzicu Pamiętaj ! Najlepszą ochroną dziecka przed narkotykami i uzależnieniem są dobre relacje w rodzinie i bliski kontakt. Codzienne rozmowy, zainteresowanie sprawami […]

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Powiat Lubiński przystąpił do realizacji kolejnej edycji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego. Na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Powiat Lubiński w roku 2021 otrzymał środki Funduszu w wysokości: – wartość dofinansowania: 325 890,00 zł – […]

Mieszkania chronione – szansą na usamodzielnienie

Mieszkania chronione – szansą na usamodzielnienie

Na terenie Powiatu Lubińskiego już od dwóch lat funkcjonują dwa mieszkania chronione, tj. wspierane dla osób niepełnosprawnych oraz treningowe dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, które nie tylko zapewniają lokum, ale przede wszystkim przygotowują mieszkające w nim osoby do samodzielności i uczestnictwa w życiu społecznym. Mieszkania chronione prowadzi Powiat – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie […]

OSTATNIE DNI NABORU W RAMACH PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” EDYCJA 2021 MINIST

OSTATNIE DNI NABORU W RAMACH PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” EDYCJA 2021  MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, że przedłuża termin naboru na Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jak również osób niepełnosprawnych chętnych do skorzystania z usług asystenta osoby niepełnosprawnej. W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3 tylko do 18 czerwca 2021 roku można składać dokumenty by stać się Asystentem osobistym osoby […]

APEL! RODZICU ZDBAJ O BEZPIECZEŃSTWO SWOICH DZIECI PODCZAS WAKACJI!

Rodzicu! Pamiętaj Dziecko pozostawione nawet na krótki czas bez opieki może stać się ofiarą przestępstwa, np. porwania, przemocy seksualnej, przemocy w sieci, bądź ulec groźnemu wypadkowi losowemu tj. komunikacyjnemu, utonięciu, utknięciu w niebezpiecznym dla niego miejscu – studzienka, głęboki rów, itp. Jak ochronić dziecko przed zagrożeniami w okresie wakacji ? Gdy Twoje dziecko jest małe, […]

 
WIELKOŚĆ CZCIONKI
INNE OPCJE