Skip to main content

UWAGA ! KOŃCZY SIĘ NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNEGO DLA OSÓB STOSUJĄ

Nie umiesz kontrolować swoich emocji? Reagujesz złością w konfliktowych sytuacjach? Nie radzisz sobie z kontrolowaniem własnej złości i agresji wobec bliskich? Przyjdź i Weź udział w Programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż odbywa się nabór uczestników do programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących […]

UWAGA!!! PROGRAM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

UWAGA!!! PROGRAM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wznowił rekrutację do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Projekt dedykowany jest osobom, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby zdobyć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań […]

PONOWNIE ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT – PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO – EDUKACYJNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie ponownie zaprasza do składania ofert na zadanie: „Prowadzenie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2021” I. Osoby uprawnione do składania ofert: Dwuosobowy zespół trenerski II. Forma zatrudnienia: Umowa cywilno-prawna III. Miejsce wykonywania zleconych czynności: W uzgodnieniu ze zleceniodawcą. IV. Termin wykonywania zleconych czynności: Maj […]

NABÓR SPECJALISTÓW DO PRZEPROWADZENIA PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO – EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSU

Jeżeli masz ukończone: studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacja lub praca socjalna, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji; ukończone szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO – EDUKACYJNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zaprasza do składania ofert na zadanie: „Prowadzenie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2021” I. Osoby uprawnione do składania ofert: Dwuosobowy zespół trenerski II. Forma zatrudnienia: Umowa cywilno-prawna III. Miejsce wykonywania zleconych czynności: W uzgodnieniu ze zleceniodawcą. IV. Termin wykonywania zleconych czynności: Maj – […]

 
WIELKOŚĆ CZCIONKI
INNE OPCJE