Skip to main content

Mieszkania chronione drogą do samodzielności

Mieszkania chronione drogą do samodzielności

Mieszkania chronione, to miejsca ustawicznej edukacji, organizacji życia i drogowskaz do samodzielności. Od maja 2019 r. na terenie Powiatu Lubińskiego funkcjonują dwa mieszkania chronione, tj. wspierane dla osób niepełnosprawnych oraz treningowe dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą. Mieszkania chronione jako innowacyjną formę pomocy społecznej prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie w ramach trzyletniego Projektu pn. […]

Uwaga! PFRON wydłuża terminy na składanie wnioskó

Uwaga! PFRON wydłuża terminy na składanie wniosków  i realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III

POWIAT LUBIŃSKI Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż w związku z trwającą sytuacją epidemiczną Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o przedłużeniu terminów składania wniosków w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Decyzja Zarządu PFRON obejmuje: wydłużenie terminu składania do […]

BEZPŁATNE PORADNICTWO W CZASIE PANDEMII

BEZPŁATNE PORADNICTWO W CZASIE PANDEMII

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji oraz w trosce o zdrowie psychiczne i emocjonalne mieszkańców Powiatu Lubińskiego informuje, iż zapewnia bezpłatne i anonimowe wsparcie psychologiczne oraz terapeutyczne osobom czującym taką potrzebę, a w szczególności osobom starszym, w tym samotnym i niepełnosprawnym, w formie elektronicznej i poprzez rozmowy telefoniczne. […]

WAŻNE

W związku z zagrożeniem związanym z koronawirusem SARS-Cov-2, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników zmianie ulegają zasady funkcjonowania tutejszego Centrum. Od dnia 30.10.2020 r. obsługa interesantów będzie możliwa po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty. W siedzibie PCPR w Lubinie istnieje możliwość załatwiania tylko spraw pilnych i terminowych. […]

KAMPANIA 19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU ...

KAMPANIA 19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY

Ruszyła ogólnoświatowa Kampania19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. W ramach Kampanii Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie dla wszystkich mieszkańców Powiatu Lubińskiego, uruchomiło: „Strefęspecjalistycznego poradnictwa – Razem przeciwko przemocy” Jeżeli doznajesz przemocy, bądź jesteś świadkiem zdarzenia lub podejrzewasz, że ktoś może być bity czy dręczony psychicznie – Zareaguj ! Przyjdź ! Skorzystaj […]

KOMUNIKAT

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, prosimy o wyrozumiałość i kontaktowanie się z nami drogą telefoniczną, mailową lub listownie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Składowa 3 59-300 Lubin tel: 76 84 79 691 e-mail: pcpr@powiat-lubin.pl Sprawy najważniejsze, wymagające osobistego stawienia się w Urzędzie są załatwiane z zachowaniem wszelkich […]

 
WIELKOŚĆ CZCIONKI
INNE OPCJE