Skip to main content

Ważna zmiana w Module III programu „Pomoc osobom

Ważna zmiana w Module III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał zmian w Module III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Rozszerzono grupę osób niepełnosprawnych, które mogą otrzymać wsparcie. Poza dotychczasowymi Beneficjentami wsparcie uzyskać mogą także: pełnoletni (od 18 do 24 roku życia) uczniowie szkół specjalnych przysposabiających do pracy, funkcjonujących […]

TRWA NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU DLA OSÓB NIEPEŁNO

TRWA NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż trwa nabór wniosków w ramach programu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (Moduł III). Wsparcie skierowane jest do określonej grupy osób niepełnosprawnych, wskazanej przez PFRON, które są: uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej, uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, […]

WARSZTATY DLA RODZICÓW

WARSZTATY DLA RODZICÓW

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie serdecznie zaprasza do uczestnictwa w: WARSZTATACH pn. „BĄDŹ DOBRYM RODZICEM” Do udziału w zajęciach w szczególności zapraszamy osoby, które: postanowieniem sądu są zobowiązane do rozwoju kompetencji wychowawczych lub posiadają ograniczoną władzę rodzicielską, posiadają ustanowiony nadzór kuratora nad sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej. Udział w zajęciach umożliwi m.in.: […]

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki p

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Komunikat PFRON Informujemy, że do wniosku o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze składanego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub za pomocą systemu SOW (http://sow.pfron.org.pl/) należy dołączyć kopię/skan pełnego zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (sekcje I-IV) uzyskaną od świadczeniodawcy, u którego dokonano zakupu (sklepu lub apteki). Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, pacjenci […]

UWAGA!!! OSOBY NIEPEŁNOS

UWAGA!!!             OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie w uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19, ze względów bezpieczeństwa i w trosce o dobro osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON, zwraca się z uprzejmą prośbą o przesyłanie drogą pocztową kompletnych wniosków zawierających niezbędne dane jak i załączniki wymagane do wniosku wraz z podaniem numeru […]

 
WIELKOŚĆ CZCIONKI
INNE OPCJE