Skip to main content

KOMUNIKAT

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, prosimy o wyrozumiałość i kontaktowanie się z nami drogą telefoniczną, mailową lub listownie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Składowa 3 59-300 Lubin tel: 76 84 79 691 e-mail: pcpr@powiat-lubin.pl Sprawy najważniejsze, wymagające osobistego stawienia się w Urzędzie są załatwiane z zachowaniem wszelkich […]

Odbyło się szkolenie zorganizowane przez PCPR w L

Odbyło się szkolenie zorganizowane przez PCPR w Lubinie

Spełniając rozpoznane oczekiwania kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu Lubińskiego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zorganizowało w dniu 5 października 2020 r. szkolenie poświęcone dwóm współczesnym zagrożeniom: fonoholizmowi i patotreściom w Internecie. Fonoholizm to zaburzenie w postaci nałogowego używania telefonu komórkowego. Problem ten – potocznie nazywany uzależnieniem od smartfona – dotyczy osób, które nie […]

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

TRWA NABÓR NA ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Wszystkie osoby, które czują potrzebę i chęć niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym zapraszamy do wzięcia udziału w naborze na Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3 można składać dokumenty by stać się Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej w ramach przyjętego przez Ministerstwo […]

UWAGA!!! PROGRAM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

UWAGA!!! PROGRAM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż trwa II nabór wniosków na 2020 rok w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – MODUŁ II finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przypominamy, że do 10 października 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku […]

Grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy w

Grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie

Rusza grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie! RAZEM BEZ PRZEMOCY Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie ogłasza nabór do GRUPY WSPARCIA DLA KOBIET DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE. Przemoc wobec najbliższych może przejawiać się na wiele sposobów: od bezpośredniej przemocy fizycznej i seksualnej, przez przemoc psychiczną (np. nadmierne kontrolowanie, straszenie, krytykowanie, […]

Grupa wsparcia dla osób usamodzielnionych

Grupa wsparcia dla osób usamodzielnionych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie rusza z kolejną edycją grupy wsparcia „Drogowskaz w przyszłość”. Serdecznie zapraszamy osoby, które opuściły rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą z terenu Powiatu Lubińskiego do udziału w cyklicznych spotkaniach. Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 4 września 2020 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. […]

 
WIELKOŚĆ CZCIONKI
INNE OPCJE